Disclaimer

Disclaimer van AppartementenEmmen

AppartementenEmmen is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenEmmen, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenEmmen zijn verbonden. AppartementenEmmen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenEmmen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenEmmen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenEmmen worden aangeboden. AppartementenEmmen garandeert niet dat de op AppartementenEmmen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenEmmen garandeert ook niet dat de op AppartementenEmmen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenEmmen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenEmmen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenEmmen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenEmmen. U vrijwaart AppartementenEmmen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenEmmen.